Aanvullende informatie over cliënt

Metas geeft aanvullende informatie over uw cliënt.

Aanvullende informatie over cliënt

Metas geeft aanvullende informatie over uw cliënt.

Naast de gedragsdimensies zijn ook andere aspecten van belang om te beoordelen hoe zelfredzaam iemand is op de arbeidsmarkt.

1. Leesvaardigheid

Metas bevat een leestest en vragen waarin de cliënt een oordeel wordt gevraagd over zijn of haar leesvaardigheid.

2. Zelfkennis

Metas legt vast of cliënten weten waar ze goed in zijn en wat voor soort werk ze kunnen doen. Zo geven de klanten ook aan in welke branches ze geïnteresseerd zijn.

3. Werk(ervaring)

Metas vraagt of cliënten betaald werk of een eigen bedrijf hebben, hoe lang ze hun laatste baan hebben (gehad) en in welke sector.

4. Zwaarwegende belemmeringen

Belemmeringen zoals verminderd arbeidsvermogen worden gevraagd.

5. Overige ervaren belemmeringen

Belemmeringen zoals zorg voor kinderen, gebrek aan vervoer naar werk, dreigende huisuitzetting, loonbeslag of lichamelijke klachten worden uitgevraagd.

6. Achtergrondkenmerken

Tenslotte bevat de vragenlijst vragen over burgerlijke staat, leeftijd en gebruik van hulpverlening.