Wetenschap

Wetenschap

/

In opdracht van Divosa onderzocht Ecorys ervaringen van klantmanagers met diagnose-instrumenten. Daar vloeiden de Werkwijzer Diagnose-instrumenten en het Advies Kompas uit voort. Wat zijn de meest gebruikte diagnose-instrumenten? Hoe ervaren klantmanagers deze? En wat zijn de randvoorwaarden om een diagnose-instrument in te zetten? In dit artikel in Sociaal Bestek geven Annejet Kerckhaert en Linda Dominguez …..