Hoe werkt Metas

Via een online portal genereert u zelf vragenlijsten. Hier vindt u ook de rapportage. Zo kunt u snel en efficiënt met Metas aan de slag!

Hoe werkt Metas

Via een online portal genereert u zelf vragenlijsten. Hier vindt u ook de rapportage. Zo kunt u snel en efficiënt met Metas aan de slag!

Met de vragenlijst van Metas kunt u snel en doeltreffend zien welke ondersteuning een aanvrager van een bijstandsuitkering nodig heeft om weer aan het werk te komen.

Vragenlijst zelf genereren via online portal

Metas is een online vragenlijst. Uw organisatie kan de vragenlijst gemakkelijk zelf genereren via een online beheeromgeving. De cliënt vult de vragenlijst zelf in, bij u op locatie. Indien gewenst kan deze ook thuis worden ingevuld. Doordat de cliënt de vragenlijst zelf invult, wordt hij/zij aan het denken gezet. Het nemen van verantwoordelijkheid is daarmee al begonnen, nog voordat de werk-intake gestart is!

Nadat de vragenlijst is ingevuld, ontvangt u direct de rapportage. De rapportage is een overzichtelijke rapportage waarmee u direct de verschillende scores af kunt lezen, zodat u snel kunt zien waar gewenste ondersteuning nodig is.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 30 minuten.

Rapportage

U ontvangt direct nadat de vragenlijst door uw cliënt is afgerond een melding in uw mailbox dat de vragenlijst is ingevuld. U kunt de rapportage bekijken in uw eigen online beheeromgeving. De rapportage geeft een gestructureerd beeld van de antwoorden van uw cliënt. Zo ziet u bijvoorbeeld of er belemmeringen zijn in het werkzoekgedrag, vaardigheden of motivatie. Met de juiste ondersteuning van een professional kan een cliënt hier vaak zelf wat aan doen.

Uiteraard zijn ook alle vragen en gegeven antwoorden opgenomen in de rapportage. Zo kunt u snel en gemakkelijk terugzien wat uw cliënt heeft geantwoord.

Met de rapportage heeft u een gestructureerd beeld van de antwoorden van uw cliënt. Ook heeft u een eerste handvat voor het gesprek met uw cliënt.

Bekijk een demo van de rapportage

Hanteer de juiste gesprekstechnieken

Na de rapportage volgt het gesprek met de cliënt. Het loont de moeite om te investeren in de kwaliteit van dit type gesprekken. Werkzoekgedrag kan negatief beïnvloed worden door overtuigingen die de cliënt over zichzelf of over de situatie heeft. Door gebruik te maken van bewezen effectieve gesprekstechnieken kan de professional direct beginnen met het beïnvloeden van dit gedrag. Zo kan de professional de cliënt op een specifieke manier vragen naar de nadelen die de cliënt beleefd door werkloosheid. En wat de voordelen van werk zijn. Met het uiteindelijke doel dat de cliënt zelf gaat nadenken over de vervolgstappen die genomen kunnen worden.

Het is dus belangrijk om Metas goed te leren gebruiken en interpreteren. Hiervoor bieden wij verschillende trainingen.

Inzet Metas

Metas kan worden ingezet bij gemeentelijke diensten en Werkbedrijven. Door de komst van de Participatiewet kan Metas ook ingezet worden bij nieuwe doelgroepen, zoals (ex-)SW-ers en Wajongers. Metas geeft aanknopingspunten om een eventuele arbeidshandicap te signaleren. Ook is de vragenlijst geschikt voor laagtaalvaardigen.