Rapportage vragenlijst

Nadat uw cliënt de vragenlijst van Metas heeft ingevoerd ontvangt u de rapportage. Deze rapportage geeft u direct een helder beeld van de belangrijkste resultaten. De professional ontvangt per mail een melding dat de vragenlijst door de cliënt is afgerond. De professional kan indien gewenst de rapportage direct bekijken in de online omgeving en bespreken .....

Rapportage vragenlijst

Nadat uw cliënt de vragenlijst van Metas heeft ingevoerd ontvangt u de rapportage. Deze rapportage geeft u direct een helder beeld van de belangrijkste resultaten. De professional ontvangt per mail een melding dat de vragenlijst door de cliënt is afgerond. De professional kan indien gewenst de rapportage direct bekijken in de online omgeving en bespreken .....

Nadat uw cliënt de vragenlijst van Metas heeft ingevoerd ontvangt u de rapportage. Deze rapportage geeft u direct een helder beeld van de belangrijkste resultaten.

De professional ontvangt per mail een melding dat de vragenlijst door de cliënt is afgerond. De professional kan indien gewenst de rapportage direct bekijken in de online omgeving en bespreken met de cliënt.

Voorbeeld rapportage

In de voorbeeld-rapportage zijn testgegevens gebruikt. Deze rapportage is dus niet afkomstig van een echte cliënt.

1. Overzicht rapportage (link)

Hier ziet u een voorbeeld van de eerste pagina, het overzicht van de rapportage. Deze pagina dient als een samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag de belangrijkste resultaten zien. De rapportage bestaat uit een aantal achtergrondgegevens, zoals de opleiding van een cliënt. Maar ook ziet u hier een overzicht van de scores op o.a. werk zoeken (kwantitatief en kwalitatief), motivatie en houding ten aanzien van werk.

2. Gesprekskaart (link)

Hier ziet u een voorbeeld van de bijbehorende Gesprekskaart . Op basis van de scores op de Metas-vragenlijst worden tips gegeven voor het bespreken van de resultaten met de cliënt, ook staan op de Gesprekskaart vragen die aan de cliënt gesteld kunnen worden aangereikt.

3. Actiekaart (link)

Hier ziet u een voorbeeld van de bijbehorende Actiekaart. Hierop staan voor de cliënt de resultaten van de Metas-vragenlijst samengevat en bijbehorende tips voor de cliënt. Deze Actiekaart kan na het gesprek aan de cliënt worden meegegeven.