Rapportage vragenlijst

Rapportage vragenlijst

Nadat uw cliënt de vragenlijst van Metas heeft ingevoerd ontvangt u de rapportage. Deze rapportage geeft u direct een helder beeld van de belangrijkste resultaten.

De professional ontvangt per mail een melding dat de vragenlijst door de cliënt is afgerond. De professional kan indien gewenst de rapportage direct bekijken in de online omgeving en bespreken met de cliënt.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de eerste pagina van de rapportage . Deze pagina dient als een samenvatting. Zo kunt u in één oogopslag de belangrijkste resultaten zien. De rapportage bestaat uit een aantal algemene gegevens, zoals leeftijd en woonsituatie van de cliënt. Maar ook ziet u hier een overzicht van de scores op o.a. zoekintensiteit, motivatie en houding ten aanzien van werk.

Voorbeelden rapportages

In de voorbeeld-rapportages is gebruik gemaakt van testgegevens. Deze rapportage zijn dus niet afkomstig van echte cliënten.

In deze rapportage ziet u een cliënt die een goede score heeft op de verschillende dimensies. Deze cliënt scoort op de dimensies zoekintentsiteit en voorbereiding & initiatief erg hoog. Ook op de andere dimensies scoort de cliënt voldoende tot zeer voldoende. Onderaan de rapportage ziet u nadere gegevens van deze cliënt, zoals de leeftijd, invulduur, de score van de leesvaardigheid, opleidingsniveau, etc. De rapportage geeft u zo een compleet beeld van de resultaten die de cliënt op de verschillende onderdelen heeft gehaald.

In deze rapportage treft u een ander beeld aan. Hier ziet u een cliënt die laag scoort op de verschillende gedragsdimensies. De scores zijn allemaal ruim beneden gemiddeld, de balken wijzen allen naar links. Aan de hand van deze rapportage kunt u het gesprek met uw cliënt aangaan. U kunt zo duidelijk aflezen waar uw cliënt moeite mee heeft.