Resultaat

Metas levert voordelen op voor de cliënt, maar natuurlijk ook voor professionals, leidinggevenden en organisaties.

Resultaat

Metas levert voordelen op voor de cliënt, maar natuurlijk ook voor professionals, leidinggevenden en organisaties.

Met behulp van de rapportage die volgt nadat de cliënt de Metas-vragenlijst heeft ingevuld, krijgt u snel een beeld van de zelfredzaamheid van uw cliënt, met name voor wat betreft zijn/haar arbeidsmarktgedrag. De rapportage is niet bedoeld als een rapportcijfer, maar als een hulpmiddel.

 

Voor professionals

 • Snellere screening van cliënt door professional
 • Mooie basis om gesprek te starten
 • Verhaal van de cliënt staat centraal
 • Zelfredzaamheid wordt helder in kaart gebracht
 • Invullen vragenlijst creëert bewustwording bij cliënt

Voor leidinggevenden

 • Objectief meten van zelfredzaamheid
 • Inzet vragenlijst bespaart tijd en geld
 • De output zorgt voor een gerichte gespreksagenda
 • Levert managementinformatie op over relevante gedragsaspecten
 • Motivatie van cliënten wordt gestimuleerd
 • Ook geschikt voor WSW-ers, Wajongers en laagtaligen

Voor organisaties

 • Meer efficiency: bespaart tijd en kan ook door andere medewerkers gebruikt worden
 • Methodische werkwijze: Vragenlijst is telkens hetzelfde. Uitkomst is niet afhankelijk van de professional
 • Activerende werking: cliënten gaan nadenken over hun eigen situatie
 • Beleidsinformatie: op basis van de data kunnen trends ontdekt worden en kan dienstverlening beter afgestemd worden op type klanten (klantprofielen)