Visie & bestuur

Metas wordt beheerd door een not-for-profitorganisatie

Visie & bestuur

Metas wordt beheerd door een not-for-profitorganisatie

Metas is ontwikkeld in samenwerking met vier gemeenten, Regioplan en Gilde Vakmanschap. Metas wordt beheerd door de Stichting Beheer en Ontwikkeling Instrumenten Ondersteuning Vakmanschap Sociaal Domein (hierna: de stichting). De stichting wil iedereen die zich bezighoudt met schulden en armoede een stap vooruithelpen, zodat professionals hun werk effectiever en makkelijker kunnen uitvoeren. De stichting wil een bijdrage leveren aan het verminderen én verlichten van de schuldenproblematiek. Dit wordt gedaan door een screeningsinstrument beschikbaar te stellen dat gebaseerd is op inzichten vanuit de wetenschap.

Naast Metas beheert de stichting ook de screeningsinstrumenten Mesis Schuldhulpverlening, Mesis Beschermingsbewind en de Financiële Signaallijst.

Bestuur

De stichting wordt ondersteund door een stichtingsbestuur. Dit bestuur komt regelmatig bij elkaar.

Naam bestuurslid Werkzaam bij Bestuursfunctie
Tamara van Altena Directeur-bestuurder Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort Voorzitter 
Arjan van Dam Trainer en adviseur Fidare Bestuurslid
Martijn Schut Zelfstandig adviseur & projectleider sociaal domein Bestuurslid
Wolter Karssenberg Senior Privacy Officer ABN Amro
Management Consultant bij Eigen Ruimte Advies
Bestuurslid
Roeland van Geuns Lector Armoede interventies Hogeschool van Amsterdam
Zelfstandig adviseur en onderzoeker
Penningmeester
Nadja Jungmann Lector Schulden en Incasso Hogeschool Utrecht
Eigenaar en adviseur Social Force
Secretaris