Wat is Metas

Met de online vragenlijst van Metas krijgt u snel een beeld welke ondersteuning uw cliënt nodig heeft.

Wat is Metas

Met de online vragenlijst van Metas krijgt u snel een beeld welke ondersteuning uw cliënt nodig heeft.

Welke ondersteuning heeft een aanvrager van een bijstandsuitkering nodig om weer aan het werk te komen? Het antwoord op deze vraag krijgt u snel via de Metas-vragenlijst. De online vragenlijst wordt ingevuld door cliënten die een nieuwe bijstandsuitkering aanvragen (of al een uitkering hebben). Metas is daarom speciaal ontwikkeld voor gemeentelijke diensten. Doordat de cliënt de vragenlijst zelf invult, wordt hij/zij aan het denken gezet.

Dankzij de beantwoording van de vragen ontstaat een beeld over de zelfredzaamheid van de cliënt op de arbeidsmarkt. Door de beantwoording van de vragen krijgt u inzicht in:

  • De zelfredzaamheid van uw cliënt;
  • Mate van verantwoordelijkheid van uw cliënt;
  • De psychische belastbaarheid van uw cliënt;
  • Financiële stress van uw cliënt;
  • Het werkzoekgedrag van de cliënt;
  • De moeite die uw cliënt wil doen om werk te vinden.

Nadat de vragenlijst is afgerond ontvangt u een rapportage. Deze rapportage geeft een overzicht van de gegeven antwoorden en een handvat (Gesprekskaart) voor de professional voor het gesprek met de cliënt over de rapportage. De rapportage geeft u inzage in eventuele belemmeringen op het gebied van werkzoekgedrag, vaardigheden of motivatie. De rapportage focust op de beïnvloedbare factoren. Zowel de professional als de cliënt krijgen zo handvatten om het werkzoektraject verder vorm te geven.

Metas heeft een wetenschappelijke basis. Bij het (door)ontwikkelen van Metas zijn externe onderzoekers betrokken.

 

 

Tips bij gebruik Metas

  1. Laat de vragenlijst invullen aan het begin van het traject, bij voorkeur voorafgaand aan de werk-intake
  2. Geef een goede instructie over het doel van Metas
  3. Gebruik de juiste gesprekstechnieken
  4. Metas kan ook later afgenomen worden om te bepalen of de zelfredzaamheid van de cliënt is verbeterd

Wij adviseren om de vragenlijst in te zetten voordat de werkintake plaatsvindt. Zo geven de uitkomsten goede input voor het gesprek. De screening vindt bij voorkeur ook nog plaats voordat voorlichtingsbijeenkomsten, workshops of huiswerkopdrachten zijn uitgevoerd. Als klanten deze activiteit(en) al hebben uitgevoerd, kan het zijn dat zij de vragenlijst sociaal wenselijk invullen.

Benadruk bij de instructie voor het invullen van de vragenlijst dat het belangrijk is dat de cliënt eerlijk antwoord geeft. Alleen dan kunt u zien welke hulp het beste past bij de situatie van uw cliënt.

Door het hanteren van de juiste gesprekstechnieken kunt u samen met uw cliënt een goed gesprek houden. Metas krijgt hierdoor een grotere toegevoegde waarde.

 

 

Praktijkverhaal Werkplein Fivelingo

Werkplein Fivelingo (voorheen ISD Noordoost) werkt sinds 2014 met Metas. Cliënten komen na het invullen van de vragenlijst naar de werk-intake. Ze kunnen de vragenlijst online invullen op het Werkplein, hier staan vrijwilligers klaar om te helpen. In de praktijk blijkt deze hulp nauwelijks nodig te zijn. Jitske Schaafsma van Werkplein Fivelingo: “De werkcoach kan samen met de klant tijdens de werkintake het werkzoekgedrag via diens profiel in één oogopslag bekijken en bespreken”.